Department of HoD’s

Tilak Ayurved Mahavidyalaya, Pune

Department wise HoD List

Sr.no Name Department
1 Dr. Ghanashyam Dongare Sanskrit Samhita
2 Dr. Saroj Patil Sharir Rachana
3 Dr. Minakshi Randive Sharir Kriya
4 Dr. Sunil Pandhare Rognidan
5 Dr. Indira Ujagare Rasashastra
6 Dr. Apoorva Sangoram Dravyaguna
7 Dr. Mihir Hajarnavis Swasthavritta & Yoga
8 Dr. Priyadarshan Joglekar Agadtantra
9 Dr. Sadananda Deshpande Kayachikitsa
10 Dr. Nandakishor Borse Shalyatantra
11 Dr. Sangeeta Salvi Shalakyatantra
12 Dr. Sanjaya Gavane Streerog Prasutitantra
13 Dr. Rajendra Huparikar Panchakarma
14 Dr. Vikas Jaybhay Balrog
Scroll to Top